قرنیز 10 سانت مدرن

قرنیز مدرن آذین پلاست

کد100-01

مشخصات هر شاخه:

عرض: 10 سانتی متر

طول: 3 متر

ضخامت: 10 میلی متر

رنگ: رنگبندی کامل